Кариери

Трансферни периоди

Футболист-професионалист може да бъде картотекиран само по време на трансферен период, както следва:
- летен трансферен период - от 15 юни до 15 август;
- зимен трансферен период - от 1 до 28 февруари.

Изключение:
Футболист- професионалист, чийто договор е изтекъл или прекратен по взаимно съгласие до края на трансферен период, може да бъде картотекиран извън този трансферен период.