За нас

За АБФ

Членството в АБФ е гласно становище за солидарност между всички футболисти.
Може би ТИ не се нуждаеш от помощта на АБФ днес, но твоето членуване спомага затова футболистите в България да имат силен представител, който да се грижи за по-добрите условия за работа на всички футболисти. Така помагаш на твоите колеги в нужда.

Без футболистите, няма футбол.

  • АБФ е единствената представителна организация за професионалните футболисти в България;
  • АБФ предоставя еднакви права на своите членове;
  • АБФ е организация, която е основана на принципа на равенствот и солидарност;
  • АБФ е инициатор за създаването на първия колективен трудов договор в българския футбол, който определя минималната заплата на футболистите, задължителните застраховки, отпуски и почивки и други важни параметри от трудовите взаимоотношения с клуба;
  • АБФ следи промените в правилниците да бъдат в унисон с правата на футболистите;
  • АБФ подпомага своите членове, останали без работа, да намерят нови клубове;
  • АБФ е представлявана в Арбитражния съд към БФС;
  • АБФ работи за осигуряването на баланс между трудовото законодателство и специфичните характеристики на футбола като спорт;
  • АБФ не прави разлика на основание националност, религия, политически убеждения или пол. АБФ е против всякакви форми на расизъм и насилие;