Новини

ВСУ "Черноризец Храбър" предлага онлайн обучение "Мениджмънт в Спорта"

news-img

25 Септември 2017

Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" предлага на членовете на Асоциацията нова специалност степен "Бакалавър" – „Мениджмънт в спорта“.
Обучението е изцяло дистанционно.
Акцентът на профил „Мениджмънт в спорта" е с фокус върху придобиване на знания и умения отнасящи се до:

- теоретичните и приложните основи на спорта;

- държавната и общинската политика в областта на спорта;

- принципите, методите и тактиките в дейността на спортния мениджър;

- икономическите отношения в спорта;

- финансовият мениджмънт в спорта;

- маркетинговите изследвания в различните подсистеми на спорта;

- мениджмънта на спортни събития;

- спецификата при разработването на програми и проекти в спорта;

- спонсорството, PR-а и рекламата в спорта и др.

Завършилите профила могат да се реализират като мениджъри в национални и международни спортни и други органи и организации - федерации и съюзи, спортни клубове, общински администрации, социални заведения, формирования за спортни услуги, маркетингови и посреднически агенции в спорта, фирми за производство и търговия със спортни артикули, и др.