Новини

Хигиена на ръцете

news-img

25 Март 2021

С помощта на прости мерки за хигиена можете да предпазите здравето на вашето семейство и на всички останали.

- Не докосвайте лицето си.
- Избягвайте да докосвате очите, носа и устата си.
- Не закривайте устата си с ръце при кашляне и кихане.
- Закривайте устата и носа си със свивката на лакътя или с хартиена кърпичка, когато кашляте и кихате. Незабавно изхвърлете кърпичката.
- Стойте на разстояние
.
- Стойте на разстояние най-малко 1 метър от хората, които кашлят или кихат.
- Мийте, мийте и пак мийте ръцете си
.

Да, наистина го чувате навсякъде, защото е най-добрият начин на защита. Мийте често ръцете си със сапун и вода в продължение на най-малко 20-30 секунди.

Лесен начин да отмерите нужното време с децата ви е като изпеете два пъти песничката за рожден ден.

На забравяйте да миете ръцете си след издухване на носа, кихане в кърпичка, използване на тоалетна, когато излизате и се прибирате в дома си, преди приготвяне на храна и преди хранене, преди поставяне на грим, контактни лещи и т.н.

Ако използвате дезинфектант за ръце, уверете се, че той съдържа най-малко 60% алкохол, нанасяйте го върху всички повърхности на ръцете и ги търкайте в продължение на 20-30 секунди, докато усетите, че са сухи. Ако ръцете ви са видимо мръсни, винаги ги мийте със сапун и вода.

Знаехте ли? Студената и топлата вода са еднакво ефективни в унищожаването на микробите и вирусите — стига да използвате сапун и да си миете ръцете по правилния начин!

Инструкции за правилна хигиена на ръцете

1. Ръцете се мият винаги:

а) когато са видимо замърсени;

б) след кихане или кашляне;

в) преди, по време на и след приготвяне на храна;

г) преди хранене;

д) след ползване на тоалетна;

е) след досег с животни или техни изпражнения;

ж) при непосредствена грижа за болен.

2. Ръцете се мият 20 секунди с вода и сапун.

3. При невъзможност за измиване, се използва дезинфектант за ръце с вирусоцидно или частично/ограничено вирусоцидно действие за обтриване на сухи ръце с продължителност съгласно указанията за употреба на производителя, като се обръща специално внимание на палците, между пръстите, върховете на пръстите, гърба на дланите).

4. Ръцете се оставят да изсъхнат след изтичане на необходимото време за контакт за обработка на кожата, посочено на етикета на дезинфектанта.


Рубриката се води от д-р Пламен Гочев - лекар на младежкия национален отбор по футбол и на отбора на АБФ за играчи без договор.