Новини

АБФ и ВСУ „Черноризец Храбър" в партньорство за следкариерното развитие на футболистите

news-img

08 Юни 2022

Следкариерно развитие?

С какво ще се занимавате след футбола ⚽️

Сега е времето да помислите за живота си след спортната кариера

АБФ и ВСУ „Черноризец Храбър" са насреща за да ви предложат изцяло дистанционна (онлайн) и модерна форма на обучение ???? в следните специалности:
- Бизнес администрация и мениджмънт;
- Публична администрация и мениджмънт;
- Международни икономически отношения;
- Финанси и счетоводство;
- Информатика и компютърни науки.
Освен това имате и възможност:
???? за придобиване на втора специалност в рамките на обучението, без заплащане на допълнителни такси;
???? възможност за придобиване на Удостоверение по „Организация и управление на спорта“;
???? продължаване на обучението в магистърска програма „Мениджмънт на спорта“ при сформиране на група

Кандидатстването е изключително лесно и отново дистанционно. Краен срок: края на август.

Членовете на АБФ ползват отстъпка от семестриалните такси.