Новини

3 съвета за деня - X част

news-img

12 Май 2020

УПРАЖНЕНИЯ ЗА ВНИМАНИЕТО

1. Съветите днес са ориентирани към развитието в домашни условия на изключително ценни за футболната игра качества, свързани с вниманието – устойчивост, обхват, бързо възприятие. Всички сме способни да държим някакво внимание. Но не са много от нас, които имат способността да държат вниманието си върху нещо за дълъг период от време, лесно и бързо да асимилират картината. Тези много важни умения в динамичен спорт като футбола, можете да развивате със следните упражнения:

2. Погледнете за кратко (30 секунди) добре страница от книга, списание или вестник с текст. Опитайте да видите каква информация сте запомнили и кое сте пропуснали. Повтаряйте упражнението до максимално запаметяване на информацията. Колкото повече се усъвършенствате, съкращавайте времето за наблюдаване. Упражнението цели развиване на умението за мигновено виждане, разбиране и обработка на огромен обем информация в кратък срок.

3. Накарайте някой вкъщи да сложи на стол 7 различни предмета (без да знаете кои), покрити с нещо. Махнете покривалото и бройте бавно НА ГЛАС до 10. Щом завършите, покрийте ги отново и опишете предметите на лист, колкото се може по-пълно – вид, големина, цвят. Постепенно увеличавайте броя на предметите, а след време ги сменяйте с други.


https://foundation-bulgari.com/