Новини

3 съвета за деня - IX част

news-img

10 Май 2020

Съветите за днес са насочени към усъвършенстване на зрителните способности, в съчетание с възможността за реакция.

1. ДОМИНАНТНО ОКО - Това е като да определим, кой е нашият силен крак – дали сме левичари или сме по-добри с десния крак. Ценно е да знаем кое е нашето доминантно око (по-силно, остро, основно), защото, знаейки своето слабо око, можем да го развиваме. Как става определянето: Протягаме ръце напред на височината на погледа. Дланите са насочени напред, палците и показалците образуват малък овален отвор с диаметър около 3 см (това става като сплетем пръстите и докоснем палците). Избираме обект отдалечен на около 2-3 м, и гледайки с двете очи го центрираме („поставяме") в направения от ръцете отвор. След това, без да местим главата и ръцете си, затваряме едното, а след това и другото око. Получава се така, че когато затворим доминантното око, обектът се скрива зад някоя от дланите и преставаме да го виждаме. Ако затворим недоминантното, образът остава в отвора.

2. ПРОСТРАНСТВЕНО МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ - Това е възможността за оценка на местоположението на даден обект в пространството, а често и скоростта му.

На дълъг конец от 3 до 6 метра са нанизани различни цветни мъниста или копчета с различни цветове. Състезателят държи единия край на конеца на нивота на носа, докато другият край се държи от друг човек. Другият човек повдига или смъква конеца, така че копчетата да се придвижват към състезателя и после да се отдалечават. Състезателят трябва с поглед бързо да фокусира копчетата, докато те се приближават или отдалечават. Както и да фокусира бързо конкретни цветове копчета, при зададена команда от другия човек. Имайки възможност за движение на конеца във всички посоки, много точно могат да се видят грешките на зрителната система. И в коя посока и разстояние се изпитва затруднение, съответно, да се работи в подобряването – повтаряйки многократно упражнението.

Това упражнение може да се практикува по 10-15 минути дневно.


3. ЗРИТЕЛНА КОНЦЕНТРАЦИЯ И РЕАКЦИЯ - Използват се три топки (малки, големи –каквито има) или произволни предмети с различен цвят. Определят се реакции за всеки цвят – при подхвърлена към играча топка/предмет с конкретен цвят, извършва се конкретно действие (подскок, клек, вдигане на ръка, затваряне на око и т.н, могат да се измислят всякакви), което отговаря на инструкцията за този цвят. Упражнението може да се приспособи по начин, който е удобен, според обстоятелствата. Може да се изпълнява 10-15 минути плътно всеки ден.

https://foundation-bulgari.com/